UPVC Window

✅काठभन्दा सस्तो र अन्य उत्पादनहरुभन्दा बलियो
✅ बर्षौ सम्म टिक्ने, रङ्ग नजाने र चाहेमा रङ्ग लगाउन सकिने
✅ तापक्रम प्रतिरोधक, घाम तथा पानीको असरबाट सुरक्षित हुने
✅ किरा, धमिरा नलाग्ने र मुसाले नखाने
✅ नपसाङ्गिने तथा बाङ्गो–टिङ्गो र टिर्पट नहुने
✅ फिटिङ्ग गर्न सजिलो र आकर्षक

Category:

Description

✅काठभन्दा सस्तो र अन्य उत्पादनहरुभन्दा बलियो
✅ बर्षौ सम्म टिक्ने, रङ्ग नजाने र चाहेमा रङ्ग लगाउन सकिने
✅ तापक्रम प्रतिरोधक, घाम तथा पानीको असरबाट सुरक्षित हुने
✅ किरा, धमिरा नलाग्ने र मुसाले नखाने
✅ नपसाङ्गिने तथा बाङ्गो–टिङ्गो र टिर्पट नहुने
✅ फिटिङ्ग गर्न सजिलो र आकर्षक

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒂𝒄𝒕 𝑼𝒔:
➡️ 𝑺𝒖𝒓𝒚𝒂 𝑲𝒊𝒓𝒂𝒏 𝑭𝒊𝒃𝒆𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒆𝒔
🏠 Near Chitwan High School, Bharatpur Height, Chitwan (Showroom)
☎️ +977-56-417292 | 417182 (Factory) | 524110 (Showroom) | 596131
📱 9855083210
🏠 Devinagar, New Baneshwor, Kathmandu, Near Rastriya Suchana Aayog (Contact Office)
☎️ +977-01-5244261
📱 9851115181

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “UPVC Window”