WINDOW FRAME

Price per running ft.

  • 100 mm Single Khancha
  • 110 mm Double Khancha
Category:

Description

Price per running ft.

  • 100 mm Single Khancha
  • 110 mm Double Khancha
  • पिल्लर भएका र नभएका दुबै खालका भवनहरूमा फाइवरका चौकोसहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
  • घाम–पानीले नविग्रने, सामान्य अवस्थामा आगोले विर्गान नसक्ने, किराले नखाने, केमिकल तथा एसिडले विगार्न नसक्ने यसका विशेषताहरू हुन् ।
  • त्पादित सामान आफैमा आर्कषक रंगमा हुने हुनाले यसलाई थप रंग रोगन गर्नु त्यती जरुरी हुदैन ।
  • तथापि, आफ्नो इच्छा अनुसारको रंग लगाइ यसलाई थप आकर्षक बनाउन पनि सकिन्छ ।

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “WINDOW FRAME”